Trustoo verwijderen

Trustoo.nl is een digitale bedrijvengids waarop informatie over bedrijven te vinden is. Meestal staat bij een bedrijfsnaam een telefoonnummer en het adres. Bezoekers van Trustoo kunnen een offerte aanvragen bij een op een specifieke pagina op de website. Maar een offerteaanvraag kan eventueel ook verzonden worden naar concurrerende bedrijven in de buurt die betalen voor voorrang op offertes via Trustoo.

Je kunt de vermelding van jouw bedrijfsnaam en gegevens laten verwijderen door contact op te nemen met info@trustoo.nl en te verzoeken om bedrijfsgegevens te laten verwijderen van Trustoo.nl. Je mag gegevens laten verwijderen als je geen toestemming hebt gegeven als er gebruik wordt gemaakt van een (bedrijfs)naam om betere posities in zoekmachines te krijgen door Trustoo, terwijl jouw concurrenten ervan profiteren.

Tags:

3 Comments

Leave a Reply